"haoduy.s2" Vừa thanh toán tài khoản "Test" số tiền "100.000 đ" vào lúc: " 09:11:42 16-07-2020" "admin" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "0 đ" vào lúc: " 08:35:56 19-01-2020"
Đăng nhập để xem ID TÀI KHOẢN:

Nạp thẻ cào (Chờ admin duyệt)

Đăng Nhập để xem lịch sử giao dịch của bạn